Logogroot
Driehoek

ZZD Glasbewassing is sterk betrok­ken bij mens en maatschappij. Wij hebben oog voor duurzaamheid, ARBO en veiligheid én zetten ons graag in voor mensen, zowel binnen als buiten de organisatie. ZZD Glasbewassing neemt het begrip ‘maatschappelijk verant­woord ondernemen’ heel serieus.

Op het gebied van duurzaamheid zijn er binnen ZZD Glasbewassing diverse ontwikkelingen. Bij de uitvoering van de glasbewassing maken wij bijvoorbeeld zo min mogelijk gebruik van schoonmaakmid­delen. De middelen díe worden ingezet, zijn zoveel mogelijk biologisch afbreekbaar.

Bij het gebruik van de osmose-machine wordt slechts met puur water gewerkt, waarbij het gefilterde residu (kalk, metalen en mineralen), met filter en al milieuvriendelijk wordt verwerkt. Om een bijdrage te leveren aan de C02 reductie, besteden wij in onze werkwijze veel aandacht aan een zo efficiënt mogelijk vervoer: ZZD Glasbewassing heeft een uitgekiend planningsysteem (vervoersplan) en het wagen­park bestaat volledig uit wagens met een goede score op milieuaspecten. Naar de veiligheid en de werkomstandigheden van onze medewer­kers gaat veel aandacht uit: voor aanvang van werkzaamheden wordt altijd een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opgesteld.

Bovendien krijgen alle medewerkers eenmaal per jaar de kans zich op te geven voor een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Al onze bedrijfsauto’s zijn uitgerust met een roetfilter en een autoregistratiesysteem. Diverse gegevens worden uit dit systeem gelezen. Deze gegevens samen en gecombi­neerd leveren een berijdersscore op; het zgn. “nieuwe rijden”. Door dit nieuwe rijden kunnen wij als ZZD Glasbewassing een positieve bijdrage leveren aan ons milieu. Immers het nieuwe rijden bespaart brandstof, uitstoot en zorgt voor behoud en langere levensduur van ons wagenpark.

Facturatie en correspondentie tussen ZZD Glasbewassing en de opdrachtgevers gaat zoveel mogelijk digitaal: met besparing van energie- en printkosten en C02 reductie tot gevolg